Kamagra gel (VOL 1)
Kamagra gel (VOL 1) - Kamagra Podgorica

1 kutija - 10€
5 kutija - 45€
10 kutija - 80€

Kamagra oral jelly (gel) sa 7 ukusa je prirodan preparat za potenciju muškarca između 18 - 45 godina života. Bez aritmija i neželjenih efekata.

SASTAV
Jedna kesica sadrži 100mg sildenafila u obliku citrata, kao i pomoćne supstance (npr. Mikrokristalna celuloza, magnezijum stearate i dr.).

DEJSTVO
Sildenafil je snažan selektivni inhibitor cGMP-specifične fosfodiesteraze (PDE 5), odgovorne za razlaganje cikli nog GMP u corpus caverusumu penisa. Lijek nema direktno relaksantno dejstvo već potencira dejstvo azotmonoksida (NO) u kavemoznom tijelu. Pri seksualnoj stimulaciji, kada je sistem NO/cGMP aktiviran, sildenafil inhibiše PDE 5, razgradnja cGMP je manja, pa njegova koncetracija u corpus caverusumu raste. Prema tome, seksualna stimulacija je uslov za dejstvo lijeka.

NEŽELJENA DEJSTVA
Neželjena dejstva su obi no prolazna (min-sati), a blago su do umjereno izraćena. Naj ešća neželjena dejstva su: prolazna glavobolja, crvenilo, vrtoglavica, dispepsija i rihitis. Osim toga, opisane su i sporadi ne promjene vida (1,9%). Iako posjeduje blago vozodilatatorno dejstvo, sildenafil ne mijenja sr anu frekvencu.

MJERE OPREZA
Konsultujte  vašeg ljekara prije upotrebe i obratite mu pažnje na ljekove za lije enje angine prektorisa (npr. nitrati i sli no). Ne koristite ga posle isteka roka upotrebe ozna enog na originalnom pakovanju.

DOZIRANJE I NAČIN PRIPREME
Preporu ena doza je 100mg, 30-60min. prije seksualnog odnosa. Maksimalan broj doza je jedna kesica u toku jednog dana. Posle obilnog obroka, potrebno je više vremena na zapo injanje dejstva lijeka. Alkohol prolazno smanjuje sposobnost erekcije, tako da se ne preporu uje konzumiranje alkoholnih pića u većoj mjeri prije uzimanja. Rok upotrebe je ozna en na originalnom pakovanju. Čuvati na temperaturi do 30 stepeni da bi se lijek zastitio od vlage.

Proizvođa : Ajanta Pharma Limited, Charkop, Kandivli (W), Mumbai 400 067. Made in India

Nudimo Vam zagarantovano bolju potenciju, unapređenje seksualnog života, produženo trajanje odnosa, krajnje pouzdana i visoko kvalitetna sredstva.